Sastanak rukovodstva Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije održan je 30. oktobra 2018. godine, u sjedištu Fonda PIO u Bijeljini. Delegacije dva Fonda, na najvišem nivou, predvodili su direktor Fonda PIO Mladen Milić, sa najbližim saradnicima-pomoćnicima direktora i zamjenik direktora Republičkog fonda Aleksandar Milošević, sa direktorom Pokrajinskog fonda Slavkom Imrićem i direktorkom Sektora za odnose s javnošću Jelicom Timotijević.

Na sastanku je razgovarano o pitanjima iz redovne djelatnosti dvaju nosilaca osiguranja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj i Srbiji kao što su: potvrde staža osiguranja za osiguranike, postupci preračuna penzija između dva Fonda, primjena Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i SRJ, razmjena podataka, pitanja nadležnosti  u postupcima rješavanja o pravu po zahtjeva osiguranika i korisnika prava i dr.

Inače, Fond PIO vrši isplatu penzije za oko 20.000 korisnika sa prebivalištem u Srbiji, u iznosu 2,4 miliona evra na mjesečnom novou, dok Republički Fond PIO Srbije vrši isplatu  za oko 12.000 svojih korisnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj, u iznosu 1,3 miliona evra mjesečno.

Cilj sastanka bio je dobru i raznovrsnu saradnju dva Fonda, u narednom periodu, dodatno unaprijediti. Na sastanaku dva Fonda, blisko upućenih jedan na drugog, direktor Fonda PIO Mladen Milić, u znak zahvalnosti za izuzetan rad i doprinos u jačanju penzijskog sistema i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, uručio je Republičkom fondu PIO Srbije Zlatnu  plaketu.