Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2879/18 od 01.11.2018. godine – ”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 104/18)  izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u iznosu od 1.612.462,16 KM na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za 820 osiguranika/radnika iz 24 preduzeća, koji su procesom stečaja ostali bez zaposlenja  ili  sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ovom Odlukom sredstva u ukupnom iznosu 1.612.462,16 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, od čega se iznos od 1.430.847,53 KM odnosi na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća: AD ”Hitt” Ilidža iz Istočne Ilidže, ODP ”Ozrenka ” Petrovo, AD  Industrija konfekcije ”Novoteks”Trebinje, Državno predzeće za  projektovanje i inžinjering” Semberija projekt Bijeljina” i  Apoteka “1. Maj” Vlasenica.

Preostali iznos od  181.614,63 KM odnosi se na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika iz 19 preduzeća, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, do 30.9.2018. godine, koji sa tom uplatom stiču uslove za starosnu penziju.

Radnici za koje je izvršena uplata sredstava mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u nadležnoj poslovnici Fonda PIO Republike Srpske.