На основу Одлуке Владе Републике Српске (број: 04/1-012-2-2879/18 од 01.11.2018. године – ”Службени гласник Републике Српске” број: 104/18)  извршена je уплата средстава из Програма социјалног збрињавања радника у износу од 1.612.462,16 КМ на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за 820 осигураникa/радника из 24 предузећа, који су процесом стечаја остали без запослења  или  са том уплатом стичу услове за остваривање права на старосну пензију.

Овом Одлуком средства у укупном износу 1.612.462,16 КМ распоређена су Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, од чега се износ од 1.430.847,53 КМ односи на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа: АД ”Hitt” Илиџа из Источне Илиџе, ОДП ”Oзренка ” Петрово, АД  Индустрија конфекције ”Новотекс”Требиње, Државно предзеће за  пројектовање и инжињеринг” Семберија пројект Бијељина” и  Апотека “1. Мај” Власеница.

Преостали износ од  181.614,63 KM односи се на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 27 радника из 19 предузећа, који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске, до 30.9.2018. године, који са том уплатом стичу услове за старосну пензију.

Радници за које је извршена уплата средстава могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију у надлежној пословници Фонда ПИО Републике Српске.