Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за новембар 2018. године почиње 10. децембра 2018. године.

Исплатом новембарске пензије обухваћено је укупно 263.100 корисника права, од чега је 213.702  у Републици Српској, а ван Републике 49.398 корисника права.

За исплату пензије  потребно је 88,3 милиона КМ у нето износу, односно 89,4 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија је 366,68 КМ и чини 41,48% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж oд 40 и више година je 375,72 КМ.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за новембар износи 536,71 КМ, што чини 60,71% од просјечне плате у Републици.

Износ највише пензије за новембар у Републици Српској је  1.932,31 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у новембру 2018. године износио је 85,4 милиона КМ.

Структуру корисника права за новембар чине старосне пензије са 56,76%, породичне са 28,60%, инвалидске са 14,53 % и остала права са 0,10 %.