Колегијум директора Фонда у ширем саставу одржао је 24. децембра 2018. године 60. pедовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 59. редовне сједнице Колегијума директора Фонда одржане 13. новембра 2018. године и преглед реализације закључака донијетих на тoj сједници;
  • Приједлог измјена и допуна Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, који се упућује на даље одобравање Управном одбору Фонда;
  • Нацрт Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину, који се у даљу процедуру упућује Управном одбору Фонда.

Колегијум директора је упознат са:

  • Анализом реализације Плана рјешавања неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за мјесец новембар 2018. године;
  • Информацијом о разлозима настанка преплаћених износа пензија за период октобар – новембар 2018. године;

Такође, размотрен је и анализиран рад Фонда у погледу ажурирања аналитичких картица уплатилаца доприноса и учинак филијала у овом сегменту, припремних активности на попису имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, као и учинак свих шест филијала у поступцима рјешавања захтјева  за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије у 2018. години.