Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање  Републике Српске одржао је 27.02.2019. године у Бијељини 6. редовну сједницу на којој је  разматрао и усвојио:

  • Записник са 5. редовне сједнице Управног одбора Фонда и реализацију одлука и закључака са те сједнице и верификовао одлуке донијете на телефонској сједници одржаној 24.01.2019. године.
  • Приједлог Статута о измјенама и допунама Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, који се упућује у даљу процедуру, на сагласност Влади Републике Српске;
  • План рада Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину;
  • Збирни извјештај о редовном попису имовине и обавеза Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину;
  • Извјештај о реализацији Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину;
  • Листу категорија документарне грађе са роковима чувања у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске;
  • Приједлог Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

Поред тога, Управни одбор је упознат са информацијама о предузетим радњама и активностима везаним за пословне просторе у Приједору и Шипову.