На основу Одлуке Владе Републике Српске ( број: 04/1-012-2-500/19 од 21. фебруара 2019. године, објављене у  ”Службеном гласник Републике Српске” број: 19/2019) одобрена су средства и извршена је уплата средстава из Програма социјалног збрињавања радника у  износу од 1.445.000,00 КМ на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Овом Одлуком средства у укупном износу 1.445.000,00 КМ  распоређена су Фонду за пензијско и инвалидско осигурање  Републике  Српске, од чега се износ од  951.121,94 КМ  односи на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа „Новотекс“ а.д. из Требиња, а износ од 493.878,06 КМ је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 65 радника из 41 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО РС у периоду 01. октобар до 31. децембар 2018. године, који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Радници за које је извршена уплата средстава могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију  у надлежној пословници  Фонда ПИО Републике Српске.