Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za mart 2019. godine počinje  10. aprila 2019. godine.

Isplatom martovske penzije obuhvaćeno je ukupno 262.404 korisnika prava, od čega je 214.281  u Republici Srpskoj, a van Republike  48.123 korisnika prava.

Za isplatu penzije potrebno je 90 miliona KM u neto iznosu, odnosno  91,1 milion KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 374,45 KM i čini 41,79% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije  za staž od 40 i više godina je 383,87 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za mart iznosi 548,27 KM,  što čini 61,19% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za mart u Republici Srpskoj je  1.974,24 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u martu 2019. godine iznosio je 71,4 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za mart čine starosne penzije sa 56,94%, porodične sa 28,53%, invalidske sa 14,42 %  i ostala prava sa 0,10 %.