U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

– 1. i 2. maj 2019. godine (srijeda i četvrtak) i

– 9. maj 2019. godine (četvrtak),  kada se obilježava  republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.