U Bijeljini, u sjedištu Fonda PIO Republike Srpske 14. i 15. maja, održani su razgovori organa za vezu BiH i Republike Hrvatske. Organi za vezu, koje u ime BiH predstavljaju Fond PIO Republike Srpske i Federalni zavod MIO/PIO a u ime Hrvatske Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,  u fokusu ovih razgovora imali su primjenu Međunarodnog ugovora i administrativnog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Hrvatske zaključenog 2001. godine. Na dnevnom redu ovogodišnjih razgovora organa za vezu razmatrane su:

  • Informacije o izmjenama propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja od razgovora organa za vezu u Zagrebu 2017. godine,
  • Informacije o stanju postupka ponovnog određivanja penzija (član 43. Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske),
  • Primjena propisa prilikom odlučivanja po zahtjevima za starosnu penziju, u pogledu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava n nakon prestanka osiguranja, u slučaju kada se zahtjev može podnijeti kod Hrvatskog zavoda i prije prestanka osiguranja,
  • Postupak potvrđivanja staža (preklapanje staža osiguranja i posebnog staža), i
  • Sporna pitanja u vezi sa primjenom Ugovora.

O osnovanosti i važnosti primjene Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Hrvatske potvrđuju činjenice da je nakon njegovog zaključenja 2001. godine do sada pravo na penziju ostvareno za više desetina hiljada korisnika. Na sadašnjem nivou Republika Srpska isplaćuje penziju za 12.750 korisnika sa prebivalištem u Hrvatskoj, dok Hrvastka u BiH isplaćuje penzije za oko 58.000 korisnika od kojih je oko 33.000 sa prebivalištem u Republici Srpskoj, 24.000 sa prebivalištem i Federaciji BiH i hiljadu korisnika u Brčko Distriktu BiH.

Nakon dvodnevnog sastanka organa za vezi  BiH  i Republike Hrvatske predstoji  sastanak organa za vezu  BiH i Srbije koji će se uskoro, takođe,  ordžati u Republici Srpskoj, u Bijeljini.