Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uspješno je završio resertifikacionu provjeru standarda ISO 9001:2015, koji predstavlja sistem menadžmenta kvalitetom. Provjera je izvršena 23. i 24. maja 2019. godine na lokacijama Centralna služba, filijale Doboj i Bijeljina.

Resertifikaciona provjera je dokazala usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda kao i kontinuitet u poslovanju, te je važenje sertifikata produženo za naredne tri godine.

Uspješnoj eksternoj provjeri prethodili su brojne obuke internih provjeravača, redovne i kvalitetne interne provjere i na ovaj način Fond  je pokazalo opredijeljenost ka razvoju i unapređenju postojećeg sistema u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i zadovoljstva osiguranika i korisnika.

Inače, Fond je sistem upravljanja kvalitetom uspostavio tokom 2009. godine, a za standard ISO 9001 uspješno je sertifikovan u junu 2010. godine, nakon čega su realizovana brojna poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom, što je rezultiralo prvom resertifikacijom ovog standarda u maju 2013. godine, potom dalja poboljšanja sistema, redovne godišnje nadzorne provjere i druga resertifikacija za novu verziju standarda ISO 9001:2015.

Resertifikacionu provjeru je izvršila kompanija SGS Ženeva-predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja je priznata kao najveće tijelo za kvalitet i integritet u svijetu. Kompanija SGS, sa više od 92.000 zaposlenih, širom svijeta, posluje u vidu mreže sa preko 1.500 predstavništava i laboratorija, dok beogradska kancelarija SGS, sa više od 200 zaposlenih, pokriva područje Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije ima više od 800 klijenata.