Fond PIO Republike Srpske na adrese 5.603 osiguranika uputio je Obavještenje kojim poziva osiguranike koji do kraja 2019. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta, radi obezbjeđenja i kompletiranja dokumentacije i podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.

U Obavještenju se ističe da se osiguranici pozivaju u cilju blagovremenog kompletiranja podataka u Matičnoj evidenciji osiguranika, u namjeri da postupanje Fonda bude pravovremeno, brzo, efikasno i kvalitetno, isključivo u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije, kompletiranja i ažuriranja podataka koji mogu biti od značaja za ostvarivanje  prava na penziju u momentu kada se za to steknu zakonom propisani uslovi.

U Obavještenju (filijala Banja Luka-1.811, Bijeljina-1.088, Doboj-773, Istočno Sarajevo-713, Prijedor- 627, Trebinje -287, Federacija BiH-259) je navedeno da osiguranik može ostvariti pravo na starosnu penziju ako u 2019. godini navršava:

Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u poslovnicu Fonda sa sobom ponese raspoloživu dokumentaciju kao što su: radne knjižice ili ovjerene fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), dokaz o eventualnim o promjenama jedinstvenog matičnog broja (JMB), potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje, kao što su uvjerenja, obavještenja i sl..

Fond posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na ovaj poziv i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i  prije samog podnošelja zahtjeva za penziju, zbog toga što se za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država čeka duži vremenski period, od više mjeseci pa čak i godina, te se odzivom i blagovremenim podnošenjem zahtjeva za potvrdu staža mogu  izbjeći takve neprijatne situacije.

U Obavješetenju osiguranicima da se odazovu u svoju poslovnicu Fonda  je naglašeno  da je pravo na starosnu penziju lično pravo, koje se ostvaruje isključivo podnošenjem zahtjeva, i da ne znači da su ispunjeni uslovi  za ostvarivanje prava na penziju niti  da su  ispunjeni uslovi za prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca, već da predstavlja potrebu prethodnog kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka koji će,kada se steknu zakonom propisani uslovi za penziju, omogućiti  efikasnije i brže donošenje rješenje o ostvarivanju prava, u roku od 7-15 dana od podnošenja zahtjeva, odnosno znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana. Kompletirana dokumentacija i uređeni podaci iz Matične evidencije omogućavaju da se u kasnijem postupku odlučivanja o pravu na penziju donose odmah konačna a ne privremena rješenja, što neposredno utiče na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.