U sjedištu Fonda PIO Republike Srpske u Bijeljini 12. i 13. juna 2019. održani su razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine (BiH) i Republike Srbije. Organe za vezu u ime BiH predstavljaju dva nosioca osiguranja – Fond PIO Republike Srpske i Federalni zavod MIO/PIO, a u ime Republike Srbije Zavod za socijalno osiguranje Srbije.

Delegacije  organa za vezu dvije države razmotrile su  primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, koji je stupio na snagu 2004. godine, a primjenjuje ga Srbija kao pravni sljednik. Na Dnevnom redu razgovora organa za vezu razmotrene su:

  • Informacije o izmjenama propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
  • Informacija o stanju postupaka po zahtjevima podnesenim u skladu sa odredbama čl. 42. i čl. 43. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije;
  • Rješavanje odštetnih zahtjeva nastalih u postupku ponovnog određivanja penzija;
  • Međunarodni savjetodavni dani između nosilaca osiguranja (u pogledu potrebe njihovog održavanja i zadržavanja dosadašnjeg formata);
  • Razmjena urgencija i rješavanje pojedinačnih zahtjeva.

Značaj primjene Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Srbije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, potvrđuje i podatak da Republika Srpska  isplaćuje penzije za 19.742 korisnika sa prebivalištem u Srbiji, dok Srbija u Republiku Srpsku isplaćuje 12.000 penzija, na što se dodaje i isplata penzija  za korisnike u Federaciji BiH i obrnuto iz Federacije  BiH za Srbiju.

Dogovoreno je da će se sljedeći razgovori organa za vezu održati u Beogradu 2021. godine.