Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-1914/19 od 18. jula 2019. godine, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 64/19) izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja  radnika u iznosu od 534.769,01 KM na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 916 osiguranika/radnika iz 34 preduzeća koji su  procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja  ili  sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ovom Odlukom sredstva u ukupnom iznosu 534.769,01 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike u iznosu 441.986,63 KM, od čega je iznos 177.660,92 KM namijenjen za djelimičnu uplatu  doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije” Novoteks” iz Trebinja  i jednog radnika Fabrike za proizvodnju žice AD iz Novog Goražda. Preostali iznos od 264.325,71 KM je  namijeljen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 35 radnika iz 28 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, koji je otvoren  do 31.12.2019. godine (u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-727/19, od 14. marta 2019. godine), a koji sa uplatom  tih sredstava  stiču uslove za starosnu penziju

Radnici za koje je izvršena uplata sredstava, u nadležnoj poslovnici  Fonda PIO Republike Srpske, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju.