Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za septembar 2019. godine počinje 10. oktobra 2019. godine.

Isplatom septembarske penzije obuhvaćeno je ukupno 265.542 korisnika prava, od čega je 215.450 u Republici Srpskoj, a van Republike 50.092 korisnika prava.

Za isplatu penzije potrebno je 91,7 miliona KM u neto iznosu, odnosno  92,8 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 381,70 KM i čini 41,94% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije  za staž od 40 i više godina je 391,54 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za septembar iznosi 559,29 KM,  što čini 61,46% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za septembar u Republici Srpskoj je  2.013,72 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u septembru 2019. godine iznosio je 73,7 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za septembar čine starosne penzije sa 57,52%, porodične sa 28,11%, invalidske sa 14,27 % i ostala prava sa 0,10 %.