Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava da je za korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju potrebno dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, za školsku 2019/2020. godinu kako bi se isplata penzije vršila redovno i bez prekida. Za korisnike porodične penzije, djecu starosne dobi 15-19 godina (1.301 korisnik) rok za dostavljanje potvrde o redovnom  školovanju bio je 20. septembar 2019. godine, te se ovi korisnici pozivaju da u naknadnom roku do 24.10.2019. godine Fondu PIO dostave školsku potvrdu.

Za korisnike porodične penzije, studente, djecu starosne dobi 19-26 godina (2.131 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 24. oktobra 2019. godine.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školske potvrde u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno.

 O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju Fond  je korisnike  obavijestio  i putem pisane poruke  na čeku prilikom  isplate penzije za avgust i septembar 2019. godine.

Nedostavljanje  potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, predstavlja da se  dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate penzije.

U okviru  zakonskog postupanja, za dostavljene  školske potvrde, Fond PIO zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.