Фонд ПИО Републике Српске обавјештава кориснике права на пензију, којима се исплата врши ван Републике Српске, да до краја календарске године Фонду доставe потврду о животу, да би се исплата пензије у 2020. години могла вршити редовно и без престанка.

Достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Федерацији БиХ (26.842 корисника), јер се тај податак обезбјеђује кроз електронску размјену података између носилаца осигурања.

Достављање потврде о животу за корисника са пребивалиштем ван Републике Српске (23.250 корисника) врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда ПИО, која  је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Кориснику пензије који потврду о животу не достави  благовремено, исплата пензије се обуставља.

О обавези достављања потврде о животу за кориснике ван Републике Фонд ће обавијестити и путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар 2019. године.

За нове кориснике ван Републике Српске потврда о животу обезбјеђује се код надлежне филијале, у поступку рјешавања о праву.

Потрда о животу валидна је ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, суда, општинског органа, нотара и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Образац Потврде о животу може се преузети на Интернет страници Фонда ПИО.