Након непуних шест мјесеци, од када је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО) обавијестио послодавце о броју недостајућих података о плати за период 1994-2017. године, закључно са 31.10.2019. године, прикупљено је 108.384 таква података. Од 16. маја, када је на званичној интернет страници Фонда ПИО објављен списак уплатилаца доприноса, који нису благовремено и у потпуности доставили 289.012 података о плати за своје запослене, до 31.10.2019. године, мјесечно, у просјеку, прикупљано је око 20.000 недостајућих података. Од првобитних 289.012, за непуних 6 мјесеци, број недостајућих података сведен је на 180.628, што je за 37, 5 одсто мање. Значајном побољшању резултата на том пољу, допринијели су, превасходно, појачан  рад и ангажман запослених у Фонду, те сарадња са Пореском управом Републике Српске и послодавцима.

Активност на прикупљању података, који су значајни за одређивање и висину износа пензије, наставља се.

Подсјећамо, податак о плати који се достављао Фонду  у форми Обрасца М-4 био је важећи до 31.12.2009. године, након чега је замијењен Обрасцем 1002, који се доставља Пореској управи. Списак послодаваца са бројем недостајућих података о плати објављен је на интернет страници Фонда 16. маја 2019. године и актуелан је и даље. Уплатиоци су, ради лакшег прегледа, разврстани у фолдере по надлежним филијалама, а потом и у мање фолдере по пословницама, у оквиру надлежне филијале.

Фонд ПИО, и након што је за протеклих шест, непуних, мјесеци обезбијеђено 108.384 недостајућих података о плати, поново апелује на послодавце, који су до сада пропустили да доставе те податаке за своје запослене, да то могу да учине до краја ове године, у надлежним пословницaма Фонда. За послодавце који до 31.12.2019. године, не предају комплетне податке о плати за запослене у периоду 1994-2017. година Фонд ПИО ће, с циљем заштите права осигураника, бити приморан да подноси прекршајне пријаве.