Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2655/19 od 10. oktobra 2019. godine, ”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 88/19) izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u iznosu od 735.370 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za socijalno zbrinjavanje radnika, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja i sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ovom Odlukom sredstva u ukupnom iznosu 735.370 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike u iznosu 145.038,50 KM za uplatu doprinosa za  penzijsko i invalidsko osiguranje za 24 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO u periodu 01.07.2019-31.08.2019. godine.

Preostali dio u iznosu od 590.331,50 KM je namijeljen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije “Novoteks “iz Trebinja (753 radnika), kojim se izmiruje dio doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a preostali dio će biti izmiren u narednom periodu.

Nakon uplate sredstava radnici na koje se uplata odnosi mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske,u nadležnoj poslovnici.