Udruženje penzionera Republike Srpske, u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja penzijskog prava iz Republike Srpske na banjsku rehabilitaciju broj: 88/19 od 04.11.2019. godine, obavještava da je objavilo Oglas za prijem prijava za upućivanje korisnika prava na banjsku rehabilitaciju za 2019. godinu.

Svi zainteresovani korisnici prava mogu se obratiti opštinskom/gradskom udruženju penzionera, prema mjestu prebivališta, radi informisanja o potrebnoj dokumentaciji i popunjavanju prijave za upućivanje na banjsku rehabilitaciju.