Danas, 22.11.2019. godine, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je posjetio gospodin Oliver Hiler, ataše Ambasade Republike Austrije za rad, socijalna pitanja i zdravstvo u Srbiji i BiH.

Tom prilikom razmijenjeni su podaci o problematici koja se javlja usled različitog postupanja, u skladu sa domaćim propisima, prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju u Republici Austriji i Republici Srpskoj.

Direktor Milić i ataše Hiler su se složili da je potrebno što više približiti trenutno različita postupanja koja će za cilj imati pojednostavljivanje postupka podnošenja zahtjeva i efikasnije ostvarivanje prava.

Takođe, razgovarano je o mogućnosti elektronske razmjene podataka usled nastupa činjenice smrti za korisnike prava Austrijskog penzijskog fonda koji žive na teritoriji Republike Srpske i korisnika Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske koji žive na teritoriji Republike Austrije.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske će sačiniti prijedlog za unapređenje poslovanja i razmjene podataka i isti prezentovati na narednom sastanku koji će se održati u drugoj polovini januara naredne godine.

Potpisivanje protokola o unapređenju poslovne saradnje i sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka između nosilaca osiguranja planiran je za kraj marta 2020. godine.