Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за новембар 2019. године почиње 10. децембра 2019. године.

Исплатом новембарске пензије обухваћено је укупно 266.753 корисника права, од чега је 216.359 у Републици Српској, а ван Републике 50.394 корисника права.

За исплату пензије потребно је 92,4 милиона КМ у нето износу, односно 93,6 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија износи 381,49 КМ и чини 41,92 % просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж oд 40 и више година je 391,54 КМ.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за новембар износи 559,42 КМ,  што чини 61,47% од просјечне плате у Републици.

Износ највише пензије за новембар у Републици Српској је 2.013,72 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у новембру 2019. године износио је 72,8  милионa КМ.

Структуру корисника права за новембар чине старосне пензије са 57,73%, породичне са 27,96%, инвалидске са 14,21 %  и остала права са 0,10 %.