Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravila je, 16. decembra, u radnoj posjeti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske gdje je održan sastanak kojem su prisustvovali i direktori fondova i preduzeća od republičkog značaja sa sjedištem u Bijeljini.  Direktor Milić upoznao je predsjednicu Cvijanović sa radom i funkcionisanjem Fonda kao značajnog organa javne i državne uprave, koji rješava o pravima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranje i opslužuje 319.000 osiguranika i 266.000 korisnika prava na penziju.

Posebno su istaknuti postupci efikasnog rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, u domaćem i inostranom osiguranju, u rokovima znatno kraćim od zakonom propisanih, dobre efekte prelaska na trezorski princip isplate penzije i rada Fonda. Takođe,  istaknuta je potpuna redovnost u isplati penzija,  primjena Integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta u radu Fonda, prema međunarodnim standardima ISO 9001, 27001 i 45001, dobra saradnja sa nosiocima osiguranja drugih država u primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Predsjednica Republike ohrabrila je dalji efikasan i uslužan rad Fonda, istakla veliki značaj Fonda kao institucije Republike Srpske i govorila o perspektivama  i mogućim zakonskim poboljšanjima u oblasti penzijskog i invalidkog osiguranja Republike Srpske.