U posjeti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske danas, 25. februara 2020. godine, je boravila misija MMF-a predvođena gospodinom Nakatanijem i gospođicom Čegar.
U sali za sastanke filijale Banja Luka, direktor Fonda Mladen Milić, sa saradnicima, je upoznao gospodina Nakatanija o osnovnim pokazateljima penzijskog sistema Republike Srpske, a razgovarano je i o finansijskoj situaciji u Fondu, te trendovima uplate doprinosa i planovima za 2020. godinu.