Danas, 02. marta 2020. godine, u Banjaluci, je održan sastanak direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladena Milića, sa saradnicima, i predstavnika Svjetske banke koje je predvodio gospodin Zoran Anušić.
Ovaj sastanak je rezultat dosadašnje saradnje, a glavna tema razgovora bila je strategija razvoja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i dalji reformski planovi.
Takođe, bilo je riječi i o problemu nepovezanog staža i mogućim rješenjima, sistemu beneficiranog staža i medijskoj podršci u edukaciji i kampanjama koje, prije svega, imaju za cilj upoznavanje osiguranika sa njihovim pravima i obavezama u penzijskom sistemu.