Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za februar 2020. godine počinje 10. marta 2020. godine.

Isplatom  penzije obuhvaćeno je ukupno 266.480 korisnika prava, od čega je 217.274  u Republici Srpskoj, a van Republike 49.206 korisnika prava.

Za isplatu penzije potrebno je 95,4 miliona KM u neto iznosu, odnosno 96,6 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,34 KM i čini 43,03% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za februar iznosi 576,95 KM,  što čini 63,12% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za februar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u februaru 2020. godine iznosio je 77,11  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za februar čine starosne penzije sa 57,90%, porodične sa 27,89%, invalidske sa 14,11%  i ostala prava sa 0,09%.