U cilju smanjenja mogućnosti širenja virusa korona među korisnicima naših usluga i svih građana Republike Srpske, Štab za vanredne situacije Fonda 16. marta 2020. godine je donio sledeće mjere:

 1. Uvode se dodatne vanredne mjere u radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u svim organizacionim jedinicama (Centralnoj službi, 6 filijala i 51 poslovnici);
 2. Rad sa strankama se svodi na minimum i samo u krajnje neophodnim situacijama, te stoga molimo korisnike prava i osiguranike da bilo kakve obaveze koje imaju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske odlože do daljnjeg i ne dolaze u prostorije Fonda, već da Fond kontaktiraju na brojeve telefona ili putem elektronske pošte, a zahtjeve za ostvarivanje prava na penziju podnose isključivo putem pošte na adresu Fonda, uz obaveznu naznaku kontakt telefona i mejl adrese;
 3. Ograničava se ulazak stranaka u šalter sale na maksimalno 3, uz preporučene mjere držanja rastojanja i druge preventivne mjere;
 4. Uvodi se preraspodjela rada zaposlenih u Fondu, i to tako da od 17. marta 2020. godine na posao dolazi 50% zaposlenih, koji su najneophodniji za održavanje minimalnog funkcionisanja radnih procesa;
 5. U zavisnosti od razvoja situacije, u narednom periodu moguće je i dodatno smanjenje broja angažovanih na radnim poslovima i zadacima;
 6. Obustavlja se do daljnjeg rad organa vještačenja koji vrše ocjenu radne sposobnosti osiguranika, u vezi sa zahtjevima za ostvarivanje prava na invalidsku penziju;
 7. Poslovnice gdje je jedan zaposlen ne rade do daljnjeg;
 8. Tamo gdje je moguće Fond će za zaposlene primjenjivati rad od kuće;
 9. Obustavljaju se sva službena putovanja;
 10. U dogovoru sa Udruženjem penzionera Republike Srpske zabranjuje se rad svih klubova penzionera do daljnjeg;
 11. Zadužuju se rukovodioci filijala i šefovi poslovnica da stupe odmah u kontakt sa šefovima štabova za vanredne situacije u svojim gradovima i opštinama i provjere mogućnost izvršenja dezinfekcije i dezinsekcije radnih prostorija u skladu sa mjerama Vlade Republike Srpske;
 12. Pozivaju se svi zaposleni u Fondu da ukoliko imaju saznanja da je neko od njihovih poznanika, komšija, prijatelja, rodbine boravio u zemljama žarišta virusa korona da iste, ukoliko nisu prijavili svoj boravak u domu zdravlja, zamole da to učine, ako pak ne žele, onda da iste prijave nadležnim organima.