Колегијум директора Фонда ПИО у ширем саставу одржао је 20. марта 2020. године 76. редовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 75. редовне сједнице Колегијума директора Фонда у ширем саставу, одржане дана 24. фебруара 2020. године и преглед реализације закључака донесених на тој сједници
  • Приједлог извјештаја о реализацији Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину
  • Приједлог Oдлуке о накнадама за извршене услуге и
  • Нацрт Правилника о заштити од пожара, који се упућују Управном одбору Фонда за пензијско и инвалидско осигурање у даљу процедуру.

Колегијум директора упознат је са:

  • Анализом реализације Плана рјешавања неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за јануар и фебруар 2020. године и
  • Информацијом о разлозима настанка преплаћених износа пензије за јануар и фебруар године.