Носилац осигурања у Њемачкој Deutsche Renteversicherung је 02. априла 2020. године Фонду ПИО Републике Српске упутио информацију о овјеравању потврда о животу за кориснике тог носиоца осигурања који живе на подручју Босне и Херцеговине, узимајући у обзир околности настале усљед ширења вируса COVID-19.
С обзиром да је рад са странкама у Фонду привремено обустављен, а да су се потврде о животу наведених корисника до сада углавном овјеравале у службама Фонда, што је случај и са већином држава, њемачки носилац осигурања кориснике обавјештава да овјера потврда о животу на уобичајен начин неће бити потребна.
Према наводима у обавјештењу сви корисници ће у оквиру устаљених термина слања обрасца потврде о животу посебним обавјештењем, које ће бити упућено уз образац, бити информисани о једноставнијој процедури у вези са достављањем потврда о животу. Релевантне информације о томе је могуће наћи и на сајту Deutsche Rentenversicherung, као и Deutsche Post AG – Renten Service (Одјељак за пензионере).