Organi vještačenja Fonda PIO Republike Srpske, nakon osam sedmica prekida rada, zbog sprečavanja širenja virusa korona, ponovo počinju sa radom 11. maja ove godine. Od tog datuma, uz prethodno pozivanje osiguranika, počinje i neposredan ljekarski pregled osiguranika, koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

Fond PIO će za rad organa vještačenja u prvom stepenu, organa vještačenja u drugom stepenu i organa za reviziju nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, za ljekare vještake, obezbijediti dodatno zaštitna sredstva i opremu (vizire, maske za lice, rukavice, dezinfekciona sredstva i dr.) da bi se rad sa osiguranicima kojima se utvrđuje radna sposobnost odvijao na propisan i bezbjedan način, koji podrazumijeva socijalnu distancu i pojedinačan ulazak na pregled.

Pozivanje i pregled osiguranika počinje postepeno, prvo u Banja Luci i Bijeljini, a nakon toga i za osiguranike sa prebivalištem u drugim opštinama i gradovima, u zavisnosti od normalizacije međugradskog prevoza. Sa radom najprije počinju organi vještačenja u prvom stepenu (11. maj), a potom, u istoj sedmici, i organ vještačenja u drugom stepenu i organ  za reviziju nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja.

Podsjećamo, zbog epidemije virusa korona, rad organa vještačenja Fonda PIO, u pogledu ljekarskog pregleda osiguranika, obustavljen je 16. marta. Tako će, nakon 56 dana pauze, od 11. maja organi koji vrše ocjenu radne sposobnosti, postepeno, uspostaviti  normalizaciju rada.