Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske 25. maja 2020. godine uspješno je završio prvu nadzornu provjeru sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Provjera je izvršena na lokacijama Centralne službe Fonda, filijale Banja Luka i filijale Prijedor i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost. Tako je Fond uspješno produžio važenje sertifikata za naredni period, čime je iskazana svijest o važnosti upravljanja kvalitetom, kao i kontinuitet u poslovanju i usaglašenost sistema sa usvojenim dokumentima i zahtjevima standarda.

Sertifikacionu provjeru je izvršila kompanija SGS predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja je priznata kao najveće tijelo za kvalitet i integritet u svijetu. Kompanija SGS sa 94.000 zaposlenih, širom svijeta, posluje u vidu mreže sa 2.600 predstavništava i laboratorija, dok beogradska kancelarija SGS pokriva područje Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije, i ima 750 aktuelnih klijenata.

Podsjećamo, Fond PIO Republike Srpske standard upravljanja menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2015 u primjenu je uveo 2010. godine, potom standard ISO 27001:2013 za sistem upravljanja bezbjednošću informacija tokom 2011. godine i standard ISO 45001:2018 za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u junu 2012. godine, što zajedno čini Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.