Поводом 28. јуна-Видовдана, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обиљежио је Дан службе и 28 година постојања и рада, одржавањем сједнице Колегијума директора у ширем саставу. Сједница је ове године, због специфичних околности изазваних пандемијом вируса корона, одржана електронским путем (скајп). Том приликом директор Фонда ПИО Младен Милић представио је и нарочито истакао добре резултате рада у сегменту рјешавања захтјева, у погледу сталног смањења броја неријешених захтјева за остваривање права као и свих осталих захтјева, стално унапређење  пословних токова и процеса и техничко-технолошког развоја, континуирано побољшање струкуре права коју чини 58 одсто старосних пензија, 28 одсто породичних и 14 одсто инвалидских пензија, са тенденцијом сталног побољшања структуре права и у првој половини ове године. Истакнута је и чињеница да је Фонд постао истински сервис  311.000 осигураника и 267.000 корисника права на пензију, колико данас има Република Српска, и да је у том домену квалитет услуга, које пружа овај орган, од стране корисника вреднован са оцјеном 4,87, од могућих 5, што је најбоља оцјена до сада. И ове године за примјену Политике интегрисаног система  менаџмента квалитетом Фонд ПИО добио је највише оцјене приликом екстерних  контроле од стране највећег акредитационог тијела у свијету-SGS Женева. Круну успјешног пословања Фонда ПИО Републике Српске, једне од највећих институција Републике Српске, представља четврти заредом позитиван извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, за 2019. годину, без иједне препоруке. Поводом Дана службе, најистакнутијим појединцима, по организационим јединицама, додијељене су захвалнице, а за најбољу Филијалу проглашена je Филијала Фонда ПИО Требиње. Признање је уручено и руководиоцу Филијале Фонда ПИО Добоју, која је у протеклој години, појединачно, направила највећи искорак у оствареним резултатима рада.