Fond PIO Republike Srpske je uspješno izvršio drugu nadzornu provjeru sistema upravljanja bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013. Provjera je trajala četiri dana i obavljena je u periodu od 23. do 26. juna 2020. godine na lokaciji Centralne službe Fonda, filijale Istočno Sarajevo i filijale Trebinje. Izvršena je provjera bezbjednosti informacija u svim poslovnim procesima, a provjeru su vršili sertifikovani vodeći provjeravači sertifikacione kuće SGS Beograd i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sa zahtjevima ovog standarda. Takođe je istaknut evidentan napredak sa aspekta upravljanja bezbjednošću informacija u svim segmentima poslovanja.
Uspješno provedenom nadzornom provjerom obezbjeđeno je produženje važenja ranije stečenog sertifikata sa obavezom provođenja godišnjih nadzornih provjera kako bi se potvrdila opredjeljenost Fonda na polju upravljanja bezbjednošću informacija.
Podsjećamo, Fond PIO RS implementirao je sistem upravljanja bezbjednošću informacija tokom 2011. godine, a uspješno sertifikovan za standard ISO/IEC 27001:2005 u junu 2012. godine.