Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za jun 2020. godine počinje, u petak, 10. jula 2020. godine.

Isplatom  penzije za jun obuhvaćeno je ukupno 268.616 korisnika prava, od čega je 218.012 u Republici Srpskoj, a van Republike 50.604 korisnik prava.

Za isplatu  penzije za jun potrebno je 95,68 miliona KM u neto iznosu, odnosno 96,88 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,43 KM i čini 41,41%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 42,49% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jun iznosi 577,12 KM,  što čini  60,75 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za jun u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u junu 2020. godine iznosio je 80,88 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za jun čine starosne penzije sa 58,30%, porodične sa 27,65%,  invalidske sa 13,96%  i ostala prava sa 0,09%.