Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 04. avgusta 2020. godine 81. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 80. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana jula 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu tokova poslovnih procesa i prijedloge za unapređenje i poboljšanje poslovanja Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Informacijom o urednim, a neriješenim predmetima po zahtjevima za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije u kojima je protekao zakonski rok za rješavanje.