Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 2020. godine počinje, u petak, 07. avgusta 2020. godine.

Isplatom penzije za jul obuhvaćeno je ukupno 269.465 korisnika prava, od čega je 218.559 u Republici Srpskoj, a van Republike 50.906 korisnik prava.

Za isplatu  penzije za jul potrebno je 95,70 miliona KM u neto iznosu, odnosno 96,90 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,56 KM i čini 41,08%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 42,14% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jul iznosi 577,12 KM,  što čini  60,28 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za jul u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu 2020. godine iznosio je 80,11  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za jul čine starosne penzije sa 58,41%, porodične sa 27,58%,  invalidske sa 13,92%  i ostala prava sa 0,09%.