Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije da u toku mjeseca septembra i oktobra, za školsku 2020/2021. godinu vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije.

Za djecu korisnike porodične penzije, srednjoškolske uzrasne dobi 15-19 godina (1.132  korisnika)  potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 23. septembra 2020. godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, starosne dobi 19-26 godina (1.935 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti  do 22. oktobra 2020. godine. Za dostavljanje školske potvrde za studente Fond će poziv ponoviti i početkom mjeseca oktobra 2020. godine.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školsku potvrdu u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla nastaviti bez prekida i nesmetano.

O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju Fond korisnike obavještava i putem pisane poruke na čeku prilikom isplate penzije za mjesec avgust i septembar 2020. godine.

Nedostavljanje  potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, predstavlja da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate.

Za dostavljene  školske potvrde Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod  škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.