Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 01. septembra 2020. godine 82. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 81. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 04. avgusta 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;

Kolegijum direktora  je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za jul 2020. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za jul godine;
  • Pregledom stanja podnesaka sa šiframa 89 i 70 u periodu 21.05-20.08.2020. godine;

Takođe, Kolegijum direktora je:

  • Utvrdio tekst Izvještaja o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period januar-jun 2020. godine,
  • Razmotrio Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2020. godine, i
  • Upoznao se sa Budžetskim zahtjevom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2021-2023. godine, koji se u dalju proceduru upućuju Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.