Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2153/20, od 06. avgusta 2020. godine, (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 83/20), odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava, iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, na ime doprinosa  za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 443.227,86 KM.

Navedenom odlukom sredstva u iznosu od 312.082,35 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 42 radnika iz 26 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske u periodu 01.05.2020 – 31.07.2020. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Preostali dio u iznosu od 131.145,51 KM se raspoređuje za uplatu doprinosa za  sve radnike u preduzeću AD Novinarsko, izdavačko, štamparsko preduzeće „Oslobođenje“ iz Banja Luke (197 radnika), čime su  u potpunosti izmirene obaveze za sve radnike u ovom preduzeću.

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom stiču uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.