Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права да исплата редовног мјесечног примања за август 2020. године почиње, 10. септембра 2020. године.

Исплатом пензије за август обухваћено је укупно 270.146 корисника права, од чега је 219.013 у Републици Српској, а ван Републике 51.133 корисника права.

За исплату  пензије за август потребно је 96,04 милиона КМ у нето износу, односно 97,24 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија износи 393,54 КМ и чини 41,20%  просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж oд 40 и више година je 403,71 КМ и чини 42,27% просјечне плате у Републици Српској.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за август износи 577,49 КМ,  што чини  60,47 % од просјечне плате у Републици.

Износ највише пензије за август у Републици Српској је 2.076,35 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у августу 2020. године износио је 76,41  милион КМ.

Структуру корисника права за август чине старосне пензије са 58,51%, породичне са 27,51%,  инвалидске са 13,89%  и остала права са 0,09%.