Povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starih lica, ovaj poseban dan, čestitamo svim licima starije dobi, uz želju da u dobrom zdravlju i zadovoljstvu provedu još puno godina.

Međunarodni dan starih lica, koji se zvanično obilježava od 1991.godine, prilika je da Fond PIO Republike Srpske istakne maksimalni napor i zalaganje u cilju da rad sa korisnicima i osiguranicima unaprijedimo, podignemo na najviši profesionalan nivo, a Fond, tako, poprimi ulogu efikasnog servisa građana u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Zajedno sa Vladom Republike Srpske Fond ulaže maksimalne napore u održanju redovnosti isplate penzija i njenog kontinuiranog povećanja, kao i očuvanja materijalnog i zdravstvenog obezbjeđenja starih lica-penzionera i u periodu sadašnje  krize izazvane pandemijom virusa korona.

Takođe da se starijim licima. omogući aktivno učešće u društvu, u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima, i doprinosi na jačanju dostojanstva i poštovanja  prema ovoj kategoriji stanovništva.