Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2597/20 od 24. septembra 2020. godine (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 98/20) odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 1.605.101,03 KM.

Navedenom odlukom sredstva u iznosu od 136.060,33 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 20 radnika iz 14 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske u periodu 01.08.2020-31.08.2020. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Preostali dio u iznosu od 1.469.040,70 KM se raspoređuje za uplatu doprinosa za sve radnike u preduzeću AD ogledno poljoprivredno dobro “Petar Mrkonjić” iz Modriče (241 radnik), Grafičko preduzeće “Nova štampa” a.d. Gradiška (60 radnika), “Drvna industrija” a.d. Kalinovik (13 radnika), “Čajavec- profesionalna elektromehanika” a.d. Banja Luka (66 radnika), “Čajavec – prostorna tehnika” a.d. Banja Luka (19 radnika), Zemljoradnička zadruga “Poljoprivrednik” Bratunac (31 radnik), OJP za komunalne poslove “Komunal” sa p.o. Petrovo (113 radnika), čime su u potpunosti izmirene obaveze za sve radnike u navedenim preduzećima, i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća za proizvodnju konfekcije i promet “Mladost” sa p.o. Mrkonjić Grad (663 radnika).

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom stiču uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.