Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za oktobar 2020. godine počinje, u petak, 06. novembra 2020. godine.

Isplatom penzije za oktobar obuhvaćeno je ukupno 271.327 korisnika prava, od čega je 219.862 u Republici Srpskoj, a van Republike 51.465 korisnika prava.

Za isplatu  penzije za oktobar potrebno je 96,16 miliona KM u neto iznosu, odnosno 97,36 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,76 KM i čini 40,80%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 41,84% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar iznosi 577,53 KM,  što čini  59,85 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za oktobar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u oktobru 2020. godine iznosio je 82,06  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za oktobar čine starosne penzije sa 58,78%, porodične sa 27,33%,  invalidske sa 13,80%  i ostala prava sa 0,08%.