Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 21. decembra 2020. godine 84. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Nacrt Rebalansa Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se, u formi Prijedloga, upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i
  • Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu, koji se, u formi Prijedloga, upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.