Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za decembar 2020. godine počinje 04. januara 2021. godine.

Isplatom penzije za decembar obuhvaćeno je ukupno 271.004 korisnika prava, od čega je 219.389 u Republici Srpskoj, a van Republike 51.615 korisnik prava.

Za isplatu  penzije za decembar potrebno je 95,98 miliona KM u neto iznosu, odnosno 97,18 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,75 KM i čini 40,63%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 41,66% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za decembar iznosi 578,92 KM,  što čini  59,74 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za decembar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u decembru 2020. godine iznosio je 90,80 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za decembar čine starosne penzije sa 58,96%, porodične sa 27,22%,  invalidske sa 13,74%  i ostala prava sa 0,08%.