На основу Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-140/21 од 28. јануара 2021. године (“Службени гласник  Републике Српске” број: 08/2021) одобрена су средства и извршена уплата средстава из Програма социјалног збрињавања радника, у укупном износу од 2.236.782,66 КМ.

Наведеном одлуком средства у износу од 317.623,51 КМ распоређују се Фонду ПИО Републике Српске за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 47 радника из 23 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске у периоду 01.11.2020 – 31.12.2020. године, који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Преостали дио у износу од 1.919.159,15 КМ се распоређује за уплату доприноса за  све раднике у седам предузећа и то: Предузеће за призводњу конфекције и промет „Младост“ а.д. Мркоњић Град (662 радника), ЗЗ „Ластва“ Требиње (36 радника), АД Прерада са хладњачом Зворник (34 радника), АД за одржавање и заштиту путева „Добојпутеви“ Добој (362 радника), АД за производњу, прераду и промет „Агропром“ Зворник (64 радника), Јавно предузеће Водовод и канализација „Врело Биоштица“ а.д. Соколац (52 радника) и „Prima trade“ д.о.о. за унутрашњу трговину Градишка (15 радника). Овим су потпуно измирене обавезе за све раднике у наведеним предузећима.

Тиме су за 2020. годину у цијелости извршене уплате из Програма социјалног збрињавања радника у  укупном износу од 5.443.689,39 КМ.

Радници којима је извршена уплата средстава, са којом стичу услове за пензију, могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда ПИО Републике Српске, у надлежној пословници Фонда.