Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске одржао је 07. априла 2021. године 17. редовну сједницу, путем Microsoft Teams апликације, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са XVI редовне сједнице Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, одржане 24. фебруара 2021. годинe, путем Microsoft Teams апликације, и реализацију одлука и закључака донесених на тој сједници;
  • Извјештај о раду Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину, који се упућује Влади Републике Српске у даљу процедуру;
  • Извјештај о реализацији циљева Фонда за 2020. годину, изведених из Стратешког плана Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 2020-2022. године, и упознао се са Извјештајем о реализацији Плана и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину ;

Такође, Управни одбор је размотрио и усвојио:

  • Извјештај о реализацији Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину, и
  • Упизнао се са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године.