Vijesti

10 Dec
0

Penzija za novembar

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog...

Read More
04 Dec
0

Uplata doprinosa – Program socijalnog zbrinjavanja radnika

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2879/18 od 01.11.2018. godine – ”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 104/18)  izvršena je...

Read More
29 Nov
0

Nadzorna provjera standarda OHSAS 18001:2007

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uspješno je završio drugu nadzornu provjeru standarda OHSAS 18001:2007, koji predstavlja sistem...

Read More
26 Nov
0

Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju – nakon prestanka osiguranja

Odredbama člana 118. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Sl. glasnik Republike Srpske“broj: 134/11,82/13 i 103/15) regulisano je da osiguranik...

Read More
20 Nov
0

21. novembar – praznik

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i...

Read More
14 Nov
0

Kolegijum direktora – 59. sjednica

Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 13. novembra 2018. godine 59. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj...

Read More
14 Nov
0

Obaveza prijave promjene statusa korisnika prava na penziju

Prema članu 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju svaku promjenu statusa ili činjenicu koja je od uticaja na korištenje...

Read More
10 Nov
8

Penzija za oktobar

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog...

Read More
02 Nov
0

Predsjedniku Republike Srpske uručena Zlatna plaketa Fonda PIO RS

Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je uručena Zlatna plaketa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u znak zahvalnosti...

Read More
31 Oct
2

Sastanak Fonda PIO RS i Republičkog Fonda PIO Srbije

Sastanak rukovodstva Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije održan...

Read More
09 Oct
4

Potvrda o životu – dostaviti do kraja kalendarske godine

Fond PIO Republike Srpske obavještava sve korisnike prava na penziju kojima se isplata vrši van Republike Srpske, izuzev korisnika sa...

Read More
09 Oct
0

Potvrda o životu – ne dostavlja se iz Slovenije i Hrvatske

Obavještavamo korisnike prava na penziju Fonda PIO Republike Srpske, koji imaju prebivalište na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske,  da nisu...

Read More
05 Oct
6

Penzija za septembar

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog...

Read More
04 Oct
0

Uplata doprinosa – Program socijalnog zbrinjavanja radnika

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2360/18 od 13.9.2018. godine (”Službenom glasnik Republike Srpske” broj: 86/18) odobrena su sredstva...

Read More
04 Oct
0

Porast prihoda od doprinosa i porast plata

Po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao osnovnog izvora prihoda, u Republici Srpskoj prikupi se 78-80% sredstava potrebnih...

Read More
28 Sep
0

Usklađivanja penzija-države na području bivše SFRJ

Sa dva povećanja penzija u toku 2018. godine i narednim koji se, realno, očekuje na kraju ove godine, 2018. godina...

Read More
25 Sep
23

Jednokratna novčana isplata – dopunsko obavještenje

Pozivaju se korisnici srazmjerne penzije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske koji u prethodnom roku do 15. septembra...

Read More
24 Sep
4

Jednokratna novčana isplata korisnicima prava Fonda PIO RS

Jednokratna novčana isplata, po Odluci Vlade Republike Srpske od 27.08.2018. godine, korisnicima prava na penziju Fonda za penzijsko i invalidsko...

Read More
20 Sep
2

Potvrda o životu – Obavještenje Federalnog zavoda MIO/PIO

OBAVJEŠTENjE ”o potvrdama o životu“ za 2018 godinu korisnicima penzija Federalnog zavoda za MIO/PIO sa prebivalištem u  Republici Srpskoj i...

Read More
10 Sep
18

Penzija za avgust

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog...

Read More