Послови из надлежности одјељења

  • креирање планове рада
  • предлагање нових пословних рјешења из домена надлежности одјељења
  • учествовање у формирању спецификација за набавку информатичке опреме
  • припремање извјештаја о раду и предлагање мјера за осигурање и заштита података и опреме у просторијама у којима је смјештено Одјељење
  • одговорност за коришћење информатичких средстава и кадровских капацитета

Начелник

Жељко Спасојевић, дипл. инг.

Рођен 1982. године у Бијељини.

Основну и средњу школу завршио у Бијељини.

Звање мастер инжењера електротехнике и рачунарства стекао на Факултета техничких наука у Новом Саду.

Приправнички стаж обављао у ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. од маја 2012. године.

У Фонду ПИО Републике Српске запослен је од маја 2013. године на мјесту систем инжењера у Сектору за информационе технологије.

Од маја 2014. године обавља дужност начелника Одјељења за системску и техничку подршку у Сектору за информационе технологије.

По националности је Србин.


тел: 00387 55 490 970