Право на породичну пензију имају чланови породице умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску пензију и чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије. Услови под којима чланови породице могу остварити право на породичну пензију исказани су у табели у прилогу.