Право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осигураник који нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа.

Осигураник жена која нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

Осигуранику који има навршен стаж осигурања са увећаним трајањем старосна граница за остваривање права на старосну пензију од 65 година живота снижава се за укупно увећање стажа, а највише до 55 година живота. Увећање стажа је разлика између укупно утврђеног стажа осигурања са увећаним трајањем и стажа осигурања у ефективном трајању за исти период.

Изузетно од ових услова важе услови код којих се помијера старосна граница осигураника из године у годину. Погледати табелу у прилогу.